Lyrics

  dein Lieblingssong fehlt? jetzt einreichen!

  Lyrics Toplist


  Lele Blade feat. Yung Snapp – Bentley [2019]

  Künstler:
  Lele BladeYung Snapp

  [Intro]
  Yung Snapp made another hit

  [Ritornello: Lele Blade]
  Je a Tonin rind a nu Bentley già mo vec
  Cu n’AP ’e diamant par fa ‘e nciarm over
  Un sul ‘e ’o contatt buon arò vac vac
  Tras e iesc ro club ‘e sord nda sacc
  Tutt chell che vuò ‘o teng
  Tutt chell che vuò ‘o teng
  Whatever you want I got it
  Fra comm m trasn ‘e speng
  M vann ricenn ca simm cagnat ma simm e guagliun ‘e semp
  Ringraziamm a Dijo ca ce simm calmat ma tnimm a famm ‘e semp

  [Strofa 1: Lele Blade]
  Preg p me, teng ‘o cor buon, e vec sul ’o mal
  Preg p me, teng ’o fuoc, penz sul a fa ‘e renar
  Fierr ’nfront, man in aria, fin in fond, liev man
  Qual è ‘o scop, qual è ‘a fin, chistu gioc, quant val
  Pigl ‘a borz, mitt e’ sord a rint primm ca c fann
  Semp allert, ormai è na vit ca nisciun c cumann
  Ric ca c piac Lele, pcché ‘a music funzion
  Chesta groupie fott fort, voglij sul sentì o’ suon
  M piac l’evr bon, ma agg fumat quintal ‘e munnezz
  Bella vit pcché amm avut ‘na vit ‘e carenz
  ‘A gent ric: “Si n’amic”, sul p convenienz
  Ne l’agio ne ‘a cunferenz, Ne l’agio ne ‘a cunferenz

  [Ritornello: Lele Blade]
  Je a Tonin rind a nu Bentley già mo vec
  Cu n’AP ‘e diamant par fa ‘e nciarm over
  Un sul ‘e ‘o contatt buon arò vac vac
  Tras e iesc ndo club che sord nda sacc
  Tt chell che vuò ‘o teng
  Tt chell che vuò ‘o teng
  Whatever you want I got it
  Fra comm m trasn ‘e speng
  M vann ricenn ca simm cagnat ma simm e guagliun ‘e semp
  Ringraziamm a Dij ca ce simm calmat ma tnimm a famm ‘e semp

  [Strofa 2: Yung Snapp]
  Shawty s vo fa nu gir a per nsiem a me
  Già fa pur ammor, sta cu nu piscion
  Pigl ‘o Benz ‘e Sosa sul p m fa vre
  Che si po’ m’ spos, ij m spar ‘a pos
  Gir cu’ Lello, miez Casoria
  Ij er muccus, mo facimm ‘a storij
  Stev for ‘o bar e m pariav ‘nguoll
  Mo t vuò fa ‘a fot cu nuje, fra t pisciamm ‘nguoll
  Teng set voglij ‘o milkshake
  Ric chell c voglij, nun m n fott proprij
  Sto pariann e sto facenn ‘e sord
  P’accattà ‘e borz a mammà

  [Ritornello: Lele Blade & Yung Snapp]
  Je a Lellucc rind a nu Bentley già mo vec
  Cu n’AP ‘e diamant par fa ‘e nciarm over
  Un sul ‘e ‘o contatt buon arò vac vac
  Tras e iesc ro club ‘e sord nda sacc
  Tt chell che vuò ‘o teng
  Tt chell che vuò ‘o teng
  Whatever you want I got it
  Fra comm m trasn ‘e speng
  M vann ricenn ca simm cagnat ma simm e guagliun ‘e semp
  Ringraziamm a Dijo ca ce simm calmat ma tnimm a famm ‘e semp


  Künstler:
  Lele BladeYung Snapp


  aktuelle Bewertung

  bisher keine Bewertungen


  deine Bewertung

  Danke für deine Stimme!